ارور F dH در یخچال و فریزر LG

ارور یا کد خطا F dH در یخچال و فریزر ال جی مربوط  به هیتر دیفراست (برفک زدایی) فریزر می باشد.

هنگامی که ارور F dH روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر یخچال و فریزر ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد یخچال و فریزر ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.