ارور F 17 در مایکروویو LG

ارور F-17 در مایکروویو ال جی مربوط  به سنسور دمایی موتور اینورتر م‌باشد.

هنگامی که ارور F-17 روی نمایشگر مایکروفر نمایان می‌شود، برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می‌باشد.
نیاز به خدمات تعمیر مایکروویو ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد دستگاه مایکرویو ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.