ارور F 11 در مایکروویو LG

ارور F-11 در مایکروویو ال جی مربوط به قطع شدن ارتباط بین موتور اینورتر با برد اصلی است.

هنگامی که ارور F-11 روی نمایشگر مایکروفر نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر مایکروویو ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد دستگاه مایکرویو ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.