ارور F 1 در مایکروویو LG

ارور F-1 در مایکروویو ال جی مربوط به ایراد در ترمیستور می‌باشد.

هنگامی که ارور F-1 روی نمایشگر مایکروفر نمایان می‌شود  برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می‌باشد.
نیاز به خدمات تعمیر مایکروویو ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد دستگاه مایکرویو ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.