ارور EE کولرگازی GPlus

کد خطای EE کولرگازی جی پلاس مربوط به بروز خطا در برد (برد آپشن) دستگاه است.

لطفا برق دستگاه را قطع کرده و پس از 10 دقیقه مجدد اتصال برق را برقرار کنید.
در صورت مشاهده‌ی مجدد ارور، نیاز است کولرگازی جی پلاس شما از سوی کارشناس بازدید و رفع اشکال شود.
نیاز به خدمات تعمیر کولرگازی جی پلاس دارید؟ برای صحبت با متخصصان گلدیران درخواست خود را ثبت نمایید.