ارور E7 در ماشین لباسشویی LG

ارور یا کد خطا E7 در ماشین لباسشویی ال جی به معنی عدم اتصال است و مربوط به ماشین لباسشویی های Twin Wash می باشد.

  • ماشین لباسشویی کوچک (Mini Wash) به تنهایی نمی تواند کار کند و باید زیر یک ماشین لباسشویی مناسب LG درب از جلو (Main Wash) قرار بگیرد.
  • یک کلید اتصال رابط بین دو ماشین لباسشویی قرار دارد ، در صورتی Mini Wash زیر دستگاه (Main Wash) نصب نشود کلید اتصال کار نخواهد کرد.
در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات لباسشویی می باشد.
ارور E7 در ماشین لباسشویی
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.