ارور E6 در یخچال و فریزر LG

ارور یا کد خطا E6در یخچال و فریزر ال جی مربوط  به دیفراست  (برفک زدایی)  می باشد.

هنگامی که ارور E6 روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر یخچال و فریزر ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد یخچال و فریزر ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.