ارور E5 در یخچال و فریزر LG

ارور یا کد خطا E5در یخچال و فریزر ال جی مربوط  به سنسور دیفراست (برفک زدایی) می باشد.

علت بروز ارور یا پیغام E5 در یخچال و فریزر ایراد در سنسور دیفراست ، اتصالات و ... می باشد.
هنگامی که ارور E5 روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می شود  برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر یخچال و فریزر ال جی دارید؟برای بررسی و رفع ایراد یخچال و فریزر ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.