ارور E4 پکیج شوفاژ دیواری

ارور E4 به این علت است که فشار دستگاه به « صفر بار » رسیده است .
به شما توصیه می کنیم با مشاهده ی خطای E4پکیج موارد زیر را انجام دهید :

1 - بررسی نمایید شیر آب ورودی دستگاه کاملا باز باشد..شیر آب ورودی دومین لوله از سمت راست است .
2 - در زیر پکیج سمت چپ یک شیر پرکن قرار دارد. شیرپرکن را خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید تا عقربه فشارسنج پکیج بین 1 تا 1.5 (یک تا یک و نیم) بار قرار بگیرد.سپس شیرپرکن راببندید.
( توجه : ممکن است زمانی که فشار آب شهری پایین است،دستگاه آبگیری نکند و فشار دستگاه تنظیم نشود .
ممکن است لازم باشد شیرپرکن مدتی بیشتری باز باشد تا دستگاه آبگیری کند اما به عقربه ی فشارسنج توجه شود تا فشار به بالاتر از 1,5 بار نرسد. )
3 -در صورتی که فشار بالا نمی رود،دستگاه در حالت زمستانی آبگیری شود.(مد رادیاتور ها )
درصورتیکه با باز کردن شیر پرکن فشار بالا نرفت :
بررسی شود افت فشار در زمان کارکرد دستگاه در مد رادیاتور می باشد و یا در زمان استفاده از آب مصرفی نیز شرایط همینطور است .
بررسی شود شیر مدار گرمایشی باز باشد .
درصورتی که تنها در زمان کارکرد رادیاتور فشار دستگاه افت می کند،ممکن است از رادیاتورها نشتی داشته باشند .
اگر افت فشار در زمان استفاده در مد آب مصرفی باشد و از لوله کشی منزل نشتی آب وجود ندارد لازم است دستگاه از سوی تکنسین بررسی شود.

نیاز به خدمات تعمیر پکیج گلدیران دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد پکیج گلدیران از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.