ارور E1 پکیج شوفاژ دیواری

دلایل بروز ارور E1 پکیج شوفاژ دیواری چیست ؟

زمانی که به هرعلتی شعله ی پکیج تشکیل نشود دستگاه خطای E1 نمایش می دهد  . ممکن است علت ارور E1 و عدم تشکیل شعله یکی از موارد زیر باشد :
  1. مشکل در جرقه زن ( ایراد الکترود جرقه زن - یونیزه نشدن -مشکل در اتصالات جرقه زن یا ارت جرقه زن ).هنگامی که شیر آب گرم را باز می نماییم و یا نیاز است دستگاه پکیج روشن شود فرمان لازم برای تشکیل شعله به مشعل یا همان برنر دستگاه صادر می شود . در نتیجه جرقه زن با ایجاد جرقه به وسیله ی الکترود و سپس یونیزه شدن محیط اطراف جرقه زن امکان تشکیل شعله را ایجاد می نماید . حال اگر به هر علتی این روند مختل شود دستگاه خطای E1 نمایش می دهد تا مشخص شود در روند تشکیل شعله مشکلی وجود دارد . 

  2. قطعی گاز
  3. کاهش فشار گاز ورودی پکیج 
  4. ایرادات مربوط به برد و آی سی

رفع خطای E1 پکیج شوفاژ دیواری

به شما توصیه می کنیم برای رفع خطای E1 پکیج موارد زیر را انجام دهید :
  1. بررسی کنید ورودی گاز دستگاه قطع نباشد و شیر گاز باز باشد . ( شیر گاز در زیردستگاه ، قسمت میانی قرار دارد . )
  2. در صورتی که نزدیک به دستگاه لامپ کم مصرف و یا LED قرار دارد ،لامپ را خاموش نمایید ؛ اگر مشکل رفع شد لامپ را از آن محل بردارید ، زیرا باعث ایجاد نویز بر روی دستگاه می شود .
  3. بررسی نمایید دستگاه محافظ برق داشته باشد و محافظ برق دستگاه با دستگاه دیگری مشترک نباشد.
  4. برق دستگاه را یک مرتبه قطع و وصل نمایید .
نیاز  به خدمات تعمیر پکیج گلدیران دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد پکیج گلدیران از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.