ارور E Od در ساید بای ساید LG

ارور یا کد خطا E Od در ساید بای ساید ال جی مربوط  به ایراد در WiFi ساید بای ساید می باشد.

علت بروز ارور یا پیغام E Od در یخچال ساید بای ساید ایرادات برد WiFi ، سیم کشی و ... می باشد
هنگامی که ارور E Od روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایان می شود  برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.
نیاز  به خدمات تعمیر ساید بای ساید ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد یخچال ساید ال جی از تکنسین های متخصص گلدیران کمک بگیرید.