ارور CH62 کولرگازی

ارور CH62 مربوط به دمای بالای برد کولرگازی می باشد .

برق دستگاه را به مدت 10 دقیقه قطع نمایید؛ سپس دستگاه را روشن کنید.در صورتی که مجدد ارور CH62 روی نمایشگر کولرگازی نمایان می شود، نیاز به بررسی دستگاه از سوی تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر کولرگازی ال جی دارید؟برای بررسی و تعمیر کولرگازی ال جی از کارشناسان گلدیران کمک بگیرید.