ارور CH45 کولر گازی

ارور CH45 مربوط به بروز ایراد در سنسور لوله ی کندانسور کولرگازی است .

برق دستگاه را به مدت 10 دقیقه قطع نمایید؛ سپس دستگاه را روشن کنید.در صورتی که مجدد ارور CH45 روی نمایشگر کولرگازی نمایان می شود، نیاز به بررسی دستگاه از سوی تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر کولرگازی ال جی دارید؟ برای بررسی و تعمیرات کولرگازی ال جی از تکنسین های گلدیران کمک بگیرید.