ارور CH38 کولر گازی

ارور CH38 مربوط به نشتی گاز در دستگاه کولرگازی است.

برق دستگاه را به مدت 10 دقیقه قطع نمایید؛ سپس دستگاه را روشن کنید.در صورتی که مجدد ارور CH38 روی نمایشگر کولرگازی نمایان می شود، نیاز به بررسی دستگاه از سوی تکنسین و تعمیر کولر گازی می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر کولرگازی ال جی دارید؟ برای بررسی و تعمیر کولرگازی ال جی از کارشناسان گلدیران کمک بگیرید.