ارور CH09 کولر گازی

ارور CH09 مربوط به بروز اختلال در برد Option کولرگازی است.

برق دستگاه را به مدت 10 دقیقه قطع نمایید؛ سپس دستگاه را روشن کنید.در صورتی که مجدد ارور CH09 روی نمایشگر کولرگازی نمایان می شود، نیاز به بررسی دستگاه از سوی تکنسین می باشد.
نیاز به خدمات تعمیر کولرگازی ال جی دارید؟  برای بررسی و تعمیر کولرگازی ال جی از کارشناسان گلدیران کمک بگیرید.