کارشناس بازرگانی خارجی


شرح موقعیت شغلی

ثبت سفارش کالا
اظهار حمل کالا
پیگیری اخذ مجوز های لازم از ارگانهای مربوطه جهت واردات
پیگیری اخذ تخصیص ارز از بانک
پیگیری صدور برات اسنادی جهت ترخیص کالا
 پیگیری حمل و ترخیص کالاها
(sourcing)منبع یابی

شرایط عمومی

2سال سابقه کار مرتبط
آشنا به امور‌ بازرگانی

جنسیت

 خانم/آقا 

مدرک تحصیلی

 لیسانس مدیریت بازرگانی/صنایع

سن

حداکثر 30سال

مهارت های مورد نیاز

آشنایی نسبی به زبان انگلیسی
آشنا به قوانین بازرگانی
مسلط به نرم افزارهای office
دارای روحیه مشارکت و پیگیری امور محوله

رزومه خود را ارسال کنید