سوالات متداول خدمات گلدیران

چرا آب وارد ماشین لباسشویی ال جی نمی‌شود؟

علت عدم ورود آب داخل ماشین لباسشویی ال جی می‌تواند عواملی مانند ایرادات مربوط به شیر آب منزل، ایرادات مربوط به شلنگ ورودی آب، انتخاب برنامه‌‍‌ها، ارور یا پیغام خطا و ایراد در شیربرقی و برد و ...باشد.
در این شرایط به شما توصیه می‌کنیم برای برطرف نمودن مشکل عدم آبگیری ماشین لباسشویی نکات رفع ایراد عدم ورود آب در ماشین لباسشویی ال جی را بررسی کنید و در صورت نیاز برای تعمیر ماشین لباسشویی LG از سوی کارشناس اقدام نمایید.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
 
علت جمع شدن آب داخل ماشین لباسشویی ال جی ممکن است بخاطر یکی از موارد زیر باشد:
 1. زمانی که لباسشویی خاموش است و آب داخل آن جمع می‌شود، نکات لباسشویی خود به خود آبگیری می کند را بررسی کنید و در صورت نیاز برای تعمیر ماشین لباسشویی ال جی از سوی کارشناس اقدام کنید.
 2. در صورتی که آبگیری بیش از حد حین کار باشد و قطع نشود نیاز به بررسی و رفع ایراد توسط تکنسین تعمیر می‌باشد.
 3. اگر عملکرد لباسشویی به دلیل ارور یا خطا متوقف شود، دستگاه نمی‌تواند کار را کامل انجام دهد و ممکن است آب تخلیه نشده و داخل لباسشویی جمع شود. در صورت نیاز می‌توانید خطاهای متداول در دستگاه‌ها‌ را مطالعه کنید.
 4. ممکن است لباسشویی مشکل تخلیه داشته و آب داخل دستگاه جمع شده باشد. نکات رفع ایراد عدم تخلیه آب در ماشین لباسشویی ال جی را بررسی کنید و در صورت نیاز برای تعمیر ماشین لباسشویی ال جی از سوی کارشناس اقدام کنید.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
موارد متعددی مانند ایرادات مربوط به فاضلاب منزل، شلنگ تخلیه، فیلتر پمپ تخلیه و ایرادات مربوط به پمپ تخلیه و سیم کشی دستگاه و ... می‌تواند باعث عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی ال جی شود.
در این شرایط به شما توصیه می‌کنیم برای برطرف نمودن مشکل عدم تخلیه آب لباسشویی نکات رفع ایراد عدم تخلیه آب در ماشین لباسشویی ال جی را بررسی کنید و در صورت نیاز برای تعمیر ماشین لباسشویی LG از سوی کارشناس اقدام کنید.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
دلایل متعددی مانند عدم تراز بندی صحیح لباسشویی، محل قرارگیری دستگاه، دور خشک کن، حجم و قواره لباس، ایرادات مربوط به پایه‌ها، کمک فنر و ... می‌تواند باعث لرزش و حرکت لباسشویی LG شود.
به شما توصیه می‌کنیم برای برطرف کردن مشکل لرزش و تکان خوردن لباسشویی نکات رفع ایراد لرزش در ماشین لباسشویی ال جی را بررسی کنید و در صورت نیاز برای تعمیر ماشین لباسشویی ال جی از سوی کارشناس اقدام کنید.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
دلایل متعددی باعث صداهای اضافی در لباسشویی ال جی می‌شود. دلایلی مانند عدم تراز بودن صحیح لباسشویی و لرزش، دور خشک کن، فیلتر پمپ تخلیه، شیربرقی، ایرادات مربوط به بلبرینگ، کمک فنر و ... می‌باشد.
به شما توصیه می‌کنیم برای برطرف کردن مشکل صدا لباسشویی نکات رفع ایراد صدا در ماشین لباسشویی ال جی را بررسی کنید و در صورت نیاز برای تعمیر ماشین لباسشویی ال جی از سوی کارشناس اقدام کنید.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
علت نشت آب از ماشین لباسشویی ال جی می‌تواند مربوط به اتصالات شلنگ‌های ورودی آب و تخلیه، جاپودری، لاستیک دور درب، فشار آب منزل و یا از قطعات داخلی دستگاه باشد.
در این شرایط به شما توصیه می‌کنیم برای برطرف نمودن مشکل نشت آب لباسشویی، راهنمای رفع ایراد نشت آب در ماشین لباسشویی ال جی را مطالعه کنید و در صورت نیاز برای تعمیر ماشین لباسشویی LG از سوی کارشناس اقدام نمایید.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
گاهی مشکلات برق باعث می‌شود ماشین لباسشویی روشن نشود.
 1. پریز برق منزل را بررسی کنید، مشکلی نداشته باشد. برای کنترل می‌توانید دستگاه دیگری مانند جاروبرقی را به پریز برق بزنید تا معلوم شود پریز سالم است و برق در آن جریان دارد.
 2. در صورتی لباسشویی به واسطه محافظ یا سه راهی به پریز برق وصل باشد، از آنها جدا کرده و مستقیم به پریز برق مستقل وصل کنید. حتی اگر دستگاه دیگری با محافظ کار کرد، حتما لباسشویی را از آن جدا کرده و به صورت مستقیم به پریز برق بزنید.
 3. اگر دوشاخه برق ماشین لباسشویی از نظر ظاهری دفرمه شده است، باید توسط تکنسین تعمیر تعویض شود.
در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات ماشین لباسشویی LG می‌باشد.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
در ماشین لباسشویی ال جی گاهی به دلیل کیفیت مواد شوینده، میزان مواد شوینده و نحوه استفاده نا‌صحیح از برنامه‌های شتسشتو باعث می‌شود لک پودر و کف روی لباس‌ها باقی بماند.
به شما توصیه می‌کنیم برای برطرف کردن این مشکل، راهنمای رفع ایراد باقی ماندن پودر و کف بر روی لباسها در ماشین لباسشویی را مطالعه کنید و در صورت نیاز برای تعمیرماشین لباسشویی ال جی از سوی کارشناس اقدام نمایید.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
علت آبگیری و تخلیه همزمان در لباسشویی می‌تواند مربوط به نحوه قرار گرفتن شلنگ تخلیه آب، انتخاب برنامه، شیر برقی، پمپ تخلیه و ... باشد.
 • ارتفاع شلنگ تخلیه ماشین لباسشویی از زمین مهم است. لازم است شلنگ تخلیه حداقل 60 سانتی متر و حداکثر یک متر از سطح زمین بالا آمده باشد و بعد به فاضلاب وصل شود.
 • در لباسشویی‌های درب از بالا اگر نوع شستشو با بالاترین سطح آبگیری را انتخاب کرده باشید، این مشکل ایجاد می‌شود. در این حالت سطح آبگیری را با کلید Water Level کاهش دهید .
در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات ماشین لباسشویی ال جی می‌باشد.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
به یکی از دلایل زیر ممکن است لباسشویی عملکرد درستی نداشته باشد:
 • لباسشویی روشن نمی‌شود. گاهی مشکلات برق باعث می‌شود ماشین لباسشویی روشن نشود.
 1. پریز برق منزل را بررسی کنید، مشکلی نداشته باشد. برای کنترل می‌توانید دستگاه دیگری مانند جاروبرقی را به پریز برق بزنید تا معلوم شود پریز سالم است و برق در آن جریان دارد.
 2. در صورتی لباسشویی به واسطه محافظ یا سه راهی به پریز برق وصل باشد، از آنها جدا کرده و مستقیم به پریز برق مستقل وصل کنید. حتی اگر دستگاه دیگری با محافظ کار کرد، حتما لباسشویی را از آن جدا کرده و به صورت مستقیم به پریز برق بزنید.
 3. اگر دوشاخه برق ماشین لباسشویی از نظر ظاهری دفرمه شده است، باید توسط تکنسین تعمیر تعویض شود.
در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات ماشین لباسشویی ال جی می‌باشد.
 • لباسشویی روشن می شود ولی وارد برنامه نمی‌شود. به شما توصیه می‌کنیم برای برطرف کردن این مشکل، راهنمای عدم ورود به برنامه در ماشین لباسشویی را مطالعه کنید و در صورت نیاز برای تعمیر ماشین لباسشویی ال جی از سوی کارشناس اقدام کنید.
 • زمان شستشو لباسشویی حین کار متوقف می‌شود و کم نمی‌شود. در صورتی که این ایراد برای لباسشویی پیش آمده می‌توانید راهنمای دلایل توقف حین کار لباسشویی را مطالعه کنید.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
 1. اگر از محافظ یا سه راهی برای لباسشویی استفاده می‌کنید ممکن است بوی سوختگی مربوط به آنها باشد از سالم بودن محافظ یا سه راهی اطمینان حاصل کنید.
 2. ممکن است بو به دلیل وجود ژلاتینی که روی برد ماشین لباسشویی قرار گرفته است باشد، زمانی که دستگاه شروع به کار می‌کند قطعات روی برد در پروسه کارکرد گرم می‌شوند و بویی همانند بوی سوختگی استشمام می‌شود.
 3. در صورتی که در برنامه‌های کوتاه مدت بو نمی‌دهد ولی برنامه‌های طولانی مدت بو می‌دهد طبیعی است، به دلیل گرم شدن قطعات روی برد می‌باشد.
 • این موارد در صورتی صادق است که عملکرد لباسشویی LG کاملا طبیعی باشد و مراحل شستشو بدون نقص کار کند.
اگر بو همراه با دود باشد، لباسشویی را خاموش کرده و از پریز برق جداکنید. در این صورت نیاز به رفع ایراد توسط تکنسین تعمیر می‌باشد.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال‌ جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال‌ جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
بعضی مواقع ممکن است نرم کننده استفاده نشده و بعد از اتمام کار ماشین لباسشویی ال‌جی در جاپودری بماند. موارد زیر را بررسی کنید در صورت برطرف نشدن مشکل  برای رفع ایراد نیاز به بررسی بیشتر توسط تکنسین تعمیر می‌باشد.
 1. کشوی جاپودری از محل خود خارج کنید و بشویید. در این رابطه می‌توانید راهنمای شستشو جاپودری لباسشویی ال جی را مطالعه کنید.
 2. مایع نرم کننده را حتما تا زیر خط MAX بریزید.
 3. مایع نرم کننده حتما باید با آب رقیق شود.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال‌جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال‌جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
بعد از پایان کار لباسشویی مقداری پودر زیر کشوباقی می‌ماند که باید کشو را خارج کرد و با یک دستمال مرطوب پودر باقی مانده را پاک کنید. در این رابطه می‌توانید راهنمای شستشو جاپودری لباسشویی ال جی را مطالعه کنید.
 • لازم است میزان پودر متناسب با برنامه شستشو و حجم لباس استفاده شود و مقدار پودر بیشتر از نصف ظرفیت جاپودری نباشد.
 • برای شستشو فقط لازم است در قسمت اصلی جاپودری پودر ریخته شود و در صورت استفاده از برنامه پیش شستشو (Pre Wash) قسمت سمت راست پودر بریزید.
در ماشین لباسشویی ال جی گاهی به دلیل کیفیت و میزان مواد شوینده و نحوه استفاده نا‌صحیح از برنامه‌های شتسشتو، حجم لباس‌ها و ایرادات قطعات داخلی دستگاه باعث می‌شود لباسها تمیز شسته نشود.
به شما توصیه می‌کنیم برای برطرف کردن این مشکل، راهنمای علت تمیز نشدن لباس‌ها در ماشین لباسشویی را مطالعه کنید و در صورت نیاز برای بررسی وتعمیر ماشین لباسشویی ال‌ جی از سوی کارشناس اقدام نمایید.
 • در حالت عادی، آبکشی در ماشین لباسشویی با آب سرد انجام می‌شود. در صورتی که برنامه تکمیلی Medic Rinse را انتخاب کرده باشید، آبکشی اخر آب داغ خواهد بود.
 • مواقعی که شلنگ ورودی آب سرد و گرم  جابجا نصب شوند، این مشکل ایجاد می‌شود و آبکشی با آب داغ انجام می‌شود. باید شلنگ‌ها را بررسی و درست وصل کنید.
در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات ماشین لباسشویی ال جی می‌باشد.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال‌ جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال‌ جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
به یکی از دلایل زیر ممکن است لباس‌ها در ماشین لباسشویی خشک نشود:
 1. در مدل‌هایی که برنامه خشک کن100% ندارند نم دار بودن لباسها طبیعی است.
 2. دور خشک کن در هر برنامه شستشو با توجه به نوع لباس به صورت پیش فرض تعریف شده است. چنانچه دور خشک کن پایین باشد، لباس‌ها رطوبت بیشتری دارد، در صورتی که تمایل دارید لباس‌ها بیشتر خشک شود می‌توانید دور خشک کن را با کلید Spin روی 800 یا 1000 تنظیم کنید. اگرلباس‌ها سنگین هستند بهتر است از دور 400 استفاده کنید.
 3. اگر عملکرد لباسشویی به دلیل ارور یا خطا متوقف شود، دستگاه نمی‌تواند کار را کامل انجام دهد و وارد مرحله خشک کن شود. در صورت نیاز می‌توانید خطاهای متداول در دستگاه‌ها‌ را مطالعه کنید.
 4. ممکن است لباسشویی مشکل تخلیه داشته و آب داخل دستگاه جمع شده باشد. نکات رفع ایراد عدم تخلیه آب در ماشین لباسشویی ال جی را بررسی کنید و در صورت نیاز برای تعمیر ماشین لباسشویی ال جی از سوی کارشناس اقدام کنید.
 5. ممکن است زمان شستشو لباسشویی حین کار متوقف شده و کم نشود و ماشین نتواند وارد مرحله خشک کن شود. در صورتی که این ایراد برای لباسشویی پیش آمده می‌توانید راهنمای دلایل توقف حین کار لباسشویی را مطالعه کنید.
 6. در صورتی که ماشین لباسشویی قابلیت خشک کن 100% دارد و لباس‌ها خشک نمی‌شود، به شما توصیه می‌کنیم برای برطرف کردن این مشکل راهنمای استفاده از خشک کن صد در صد در ماشین لباسشویی ال جی را مطالعه کنید و در صورت نیاز برای بررس وتعمیر ماشین لباسشویی از سوی کارشناس اقدام نمایید.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال‌جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال‌جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
 1.  بررسی کنید شلنگ ورودی آب گرم به ماشین لباسشویی وصل شده باشد، شیر آب گرم کاملا باز باشد و همچنین فشار آب منزل نیز مناسب باشد.
 2. مسیر شلنگ ورودی آب گرم را بررسی کنید امکان دارد پیچ‌خوردگی یا تاخوردگی داشته باشد و مانع ورود آب گرم به داخل ماشین لباسشویی شود.
 3. درجه دمای آب مورد نظر یا برنامه انتخابی به گونه‌ای باشد که نیاز به آب گرم داشته باشد. برنامه‌های شستشو از 60 درجه به بالا از ورودی آب گرم استفاده می کنند ، (مثل  Cotton، Baby Care،Allergy Care )
 4. در دماهای 40 درجه و پایین از آن هیتر ماشین آب را گرم می‌کند و از ورودی آب گرم استفاده نمی‌کند.
در صورتی که ورودی آب گرم وصل باشد و دما 60 یا 95 درجه را انتخاب می‌کنید و آب گرم وارد ماشین لباسشویی نمی‌شود، نیاز به بررسی و تعمیرات ماشین لباسشویی ال جی می‌باشد.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال‌ جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال‌ جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
نخ کش شدن، پاره شدن و یا آسیب لباس‌ها در ماشین لباسشویی ال جی چندین علت می‌تواند داشته باشد، به شما توصیه می‌کنیم برای برطرف کردن مشکل موارد زیر را برررسی کنید و در صورت نیاز برای تعمیر ماشین لباسشویی LG از سوی کارشناس اقدام کنید.
 1. ممکن است برنامه انتخابی برای شستشو برای لباس‌ها مناسب نبوده و باعث آسیب رسیدن به لباس‌ها شده است. بهتر است برای شستن لباس‌های ظریف و حساس از برنامه‌های ملایم شور مانند Wool،Hand Wash،Gentel Care و ... استفاده نمایید. در این مورد می‌توانید از دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی کمک بگیرد.
 2. در صورتی که دور خشک‌ کن را بالا انتخاب کرده باشید امکان سوراخ یا پاره شدن لباس‌ها وجود دارد. دور خشک‌کن مناسب 800 یا 1000 می‌باشد، در صورتی که لباس‌ها حساس و ظریف هستند با کلید Spin می‌توانید دور خشک‌ کن پایین را انتخاب کنید.
 3. پر کردن بیش از حد لباسشویی می‌تواند به بافت لباس‌ها آسیب برساند (مقدار لباس‌ها نباید بیشتر از 2/3 ظرفیت دیگ باشد)
 4. اگر لباس‎‌‌های دارای زیپ و زیورآلات را نیز داخل لباسشویی بیندازید، ممکن است زیپ یا دکمه لباس‌ها به هم گیر کنند و باعث پارگی لباس بشوند. به منظور جلوگیری از این اتفاق، زیپ لباس‌ها ببندید و لباس‌های دکمه دار پشت و رو کنید و سپس داخل ماشین لباسشویی بیاندازید.
 5. زمانی که لباسشویی خاموش است سطح درام با دست چک کنید که برآمدگی نداشته باشد و لیفترا یا به اصطلاح یقه شور داخل درام سالم باشد.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟برای بررسی ماشین لباسشویی از متخصصان گلدیران کمک بگیرید.
ممکن است درب درست جا نخورده باشد.
 1. دستگاه را خاموش کنید.
 2. درب را به داخل هل دهید.
 3. سپس مجدد روشن کرده و برنامه Spin را انتخاب کنید و بعد از چند ثانیه با کلید Power ماشین را خاموش کنید و بعد از چند دقیقه درب را باز کنید.
 4. اگر درب باز نشد یک بار ماشین لباسشویی را از پریز برق جدا کرده و مجدد به برق بزنید و مجدد امتحان کنید. در صورت رفع نشدن ایراد، برای  بررسی و تعمیر ماشین لباسشویی از سوی کارشناس اقدام کنید.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی LG از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
عوامل زیر ممکن است سبب زیاد شدن زمان شستشو شوند که کاملا طبیعی است و معمولا این زمان اضافه شده کمتر از 15 یا 20 دقیقه است.
 1. وزن لباس: اگر لباس‌ها سنگین باشد ممکن است زمان شستشو طولانی شود.
 2. دمای آب: اگر دمای آب بالا انتخاب شود زمان بیشتری صرف می‌شود تا آب به دمای مورد نظر برسد.
 3. فشار آب: در صورتی که فشار آب پایین باشد ممکن است زمان آبگیری طولانی شود.
 • برای اطمینان از سالم بودن ماشین لباسشویی، یک بار ماشین را بدون لباس روشن کنید و زمانی که دستگاه ابتدا کار نشان می‌دهد را یادداشت کنید و سپس با ساعت منزل تایم بگیرید، اگر به اندازه همان زمان کار کرد ماشین لباسشویی ایرادی ندارد در غیر این صورت برای  بررسی و تعمیر ماشین لباسشویی ال جی از سوی کارشناس اقدام کنید.
نیازبه خدمات تعمیر ماشین لباسشویی LG دارید؟ برای بررسی ماشین لباسشویی ال جی از متخصصان گلدیران کمک بگیرید.
معمولا عوامل زیر باعث چروک شدن لباس‌ها می‌شود:
 1. دمای بالا آب (برای جلوگیری از چروک شدن لباس‌ها می‌توانید با کلید Temp دمای آب را روی 30 یا 40 درجه تنظیم کنید)
 2. دور خشک کن بالا (با توجه به نوع لباس‌ها و ضخامت آن‌ها بایستی دور خشک‌کن را تنظیم کنید، به صورت معمول دور خشک‌کن 800 برای جلوگیری از چروک شدن لباس‌ها مناسب است)
 • ممکن است برنامه انتخابی برای شستشو برای لباس‌ها مناسب نبوده و باعث چروک شدن لباس‌ها شده است. به عنوان مثال لباس‌های ظریف و حساس را برنامه Cotton بشویید چروک می‌شود. برای انتخاب برنامه مناسب می‌توانید از دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی کمک بگیرد.
 • استفاده از نرم کننده لباس باعث می‌شود لباس‌ها کمتر چروک شده و اتو کشی را راحت‌تر کند.
 • در صورتی که مدل لباسشویی شما برنامه تکمیلی Crease Care را دارد، برای جلوگیری از چروک شدن لباس‌ها، این گزینه را همراه با برنامه اصلی شستشو اضافه کنید.
 • شلنگ‌های ورودی آب به ماشین را بررسی کنید، ممکن است به اشتباه شلنگ گرم به ورودی آب سرد وصل شده باشد. (در دماهای سرد، 30 و 40 درجه نباید مستقیم آب گرم وارد دستگاه شود)
 • هنگامی که لباسشویی وارد خشک‌کن 100% می‌شود، هیتر خشک‌کن گرم شده و فن شروع به فعالیت می‌کند. با چرخش هوای گرم داخل درام باعث خشک شدن لباس‌ها می‌شود. چروک شدن لباس‌ها در این برنامه طبیعی می‌باشد.
در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات ماشین لباسشویی ال جی می‌باشد.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال‌ جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
از این عملکرد برای قفل کردن کلیدهای روی صفحه جهت جلوگیری از تغییر تنظیمات توسط کودکان استفاده می‌شود. قفل کودک فقط به هنگام شستشو قابل تنظیم است، یعنی باید برنامه شستشو را انتخاب کنید و کلید Start را بزنید و حین کار ماشین لباسشویی قفل کودک را فعال کنید. در این مورد می‌توانید از دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی کمک بگیرد و یا راهنمای فعال سازی قفل کودک ماشین لباسشویی را مطالعه کنید.
 • وقتی قفل کودک تنظیم شود تمامی کلید‌ها بجز کلید Power قفل می‌شود.
 • بعد از خاموش شدن لباسشویی قفل کودک غیر فعال نمی‌شود و قبل از استفاده مجدد باید قفل کودک را غیر فعال کنید تا بتوانید برنامه شستشو انتخاب کنید.
در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات ماشین لباسشویی LG می‌باشد
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی ال‌ جی از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
بدنه ماشین لباسشویی به دلیل اتصال کوتاه در مدار برق داخل دستگاه و یا عدم اتصال صحیح ارت (کابل تخلیه برق به زمین) نشتی برق داشته باشد.
در چنین شرایطی ارت دستگاه را بررسی کنید. قسمت پایین دوشاخه برق دستگاه قسمت فلزی دارد که مربوط به تخلیه اضافه برق خارج از دستگاه است.
برای تخلیه اضافه برق از این طریق لازم است پریز مورد استفاده نیز قسمت فلزی واقع در پایین محل اتصال دوشاخه را داشته باشد و از طریق این قسمت فلزی اضافه بار برق را دریافت و در زمین مهار کند.
در صورتی که پریز منزل شما ارت ندارد از متخصص برق کمک بگیرید و در صورتی که همچنان مشکل رفع نشد برای بررسی بیشتر از کارشناسان گلدیران کمک بگیرید.
نیاز به خدمات تعمیر ماشین لباسشویی ال جی دارید؟ برای بررسی و رفع ایراد ماشین لباسشویی LG از تکنسین‌های متخصص گلدیران کمک بگیرید.
برای تمیز کردن جاپودری ماشین لباسشویی راهنمای خارج کردن و نظافت جاپودری لباسشویی ال جی را مطالعه کنید.
 • در مدل‌هایی که عملکرد  true steam دارند، ماشین لباسشویی برای تولید بخار دارای ژنراتور بخار است. می‌توان در حین شستشو (steam wash) و یا بعد از اتمام کار برنامه، حالت بخار (steam softner) را فعال کرد.
 • در آن دسته از لباسشویی که عملکرد تولید بخار spa steam را دارد، روند کارکرد به این نحو است که، در زمان مشخص و به میزانی کم، آب وارد دیگ لباسشویی ال جی شده و هیتر عمل می‌کند. با توجه به حجم کم آب، به داخل دیگ بخار ایجاد می‌شود و فضای همانند اتاق سونا شبیه سازی خواهد شد. این عملکرد در ابتدای کار دستگاه انجام می‌شود.