سوالات متداول خدمات گلدیران

چرا جاروبرقی ال جی مکش ندارد و یا مکش آن ضعیف شده است؟

گاهی ممکن است به دلیل مشکل موتور دستگاه، فیلترها و یا پر بودن مخزن یا کیسه‌ی جاروبرقی، دستگاه مکش نداشته باشد و یا مکش آن ضعیف شود. لطفا نکات مربوط به مشکل مکش جاروبرقی ال جی را مطالعه و رعایت کنید.

نیاز به خدمات تعمیر جاروبرقی ال جی را دارید؟ از متخصصان گلدیران کمک بگیرید.

گاهی به دلیل ایرادات دستگاه و یا نوع استفاده، جاروبرقی در حین کار خاموش می‌شود.

لطفا به دلایل توقف و یا خاموشی خودکار جاروبرقی ال جی توجه داشته باشید.

  • لطفا برای بررسی دستگاه از سوی کارشناس و تعمیر جاروبرقی ال جی اقدام کنید.
نیاز به خدمات تعمیر جاروبرقی ال جی دارید؟ می‌توانید برای بررسی و رفع ایراد جاروبرقی LG از تکنسین‌های متخصص ما کمک بگیرید.
  • گاهی به دلیل بروز مشکل در دستگاه و یا ایراد لوله خرطومی، دستگاه خود به خود روشن می‌شود. چنانچه کلید ON/OFF دستگاه بر روی بدنه‌ی جاروبرقی است، لوله خرطومی و برق دستگاه را جدا کرده و مجدد دستگاه را به برق بزنید و آن را امتحان کنید.

در صورت عدم رفع ایراد لازم است دستگاه شما بررسی شود.

نیاز به خدمات تعمیر جاروبرقی ال جی دارید؟ می‌توانید برای بررسی و رفع ایراد جاروبرقی LG از تکنسین‌های متخصص ما کمک بگیرید.

گاهی به دلیل بروز ایراد، عدم اتصال صحیح کیسه یا سطل زباله و یا کثیفی فیلترها، جاروبرقی به سمت بیرون خاک پرتاب می‌کند. لطفا موارد زیر را بررسی کنید:

  1. کیسه یا سطل زباله‌ی جاروبرقی درست متصل شده باشد.
  2. فیلترهای جاروبرقی تمیز باشد.

در صورت رعایت موارد گفته شده و عدم رفع ایراد، لازم است دستگاه از سوی کارشناس بررسی و در صورت نیاز تعمیر شود.

نیاز به خدمات تعمیر جاروبرقی ال جی دارید؟ می‌توانید برای بررسی و رفع ایراد جاروبرقی LG از تکنسین‌های متخصص ما کمک بگیرید.

در صورت بروز ایراد در جاروبرقی ال جی، کثیفی فیلترها یا محل تجمع زباله (کیسه یا مخزن زباله) و ... دستگاه بیش از حد داغ می‌شود. لطفا به موارد زیر توجه کنید:

  1. فیلترهای داخلی و خارجی هوا تمیز باشد.
  2. کیسه یا مخزن جاروبرقی تمیز باشد.
  3. لوله خرطومی، لوله تکلسکوپی و برس جاروبرقی گرفتگی نداشته باشد.

در صورتی که موارد را بررسی کرده‌اید اما دستگاه همچنان این مشکل را دارد لازم است از سوی کارشناس ماهر در این مورد بررسی صورت گیرد.

نیاز به خدمات تعمیر جاروبرقی ال جی دارید؟ از متخصصان گلدیران کمک بگیرید.
  • جاروبرقی‌های مدل Follow Me دارای حسگر هستند و به این وسیله فاصله‌ی کاربر تا جاروبرقی سنجیده شده و جاروبرقی در فاصله‌ی یک‌متری کاربر حرکت می‌کند. در صورتی که عملکرد لغو شده است لطفا موارد زیر را بررسی کنید:
  1. توجه کنید مانعی همانند لباس، دیوار و ... بر سر راه حسگر فرستنده و حسگرهای گیرنده‌ی دستگاه قرار نگرفته باشد.
  2. حسگر فرستنده و حسگرهای گیرنده را با یک پارچه‌ی پنبه‌ای پاک کنید؛ زیرا گرد و خاک باعث مسدود شدن مسیر تشخیص سنسور می‌شود.
آیا نیاز به خدمات تعمیر جاروبرقی ال جی دارید؟ از متخصصان گلدیران کمک بگیرید.