خطاهای متداول در دستگاه ها

ارورها و پیغام‌های مایکروویو اینورتر

  1. ارور Loc در مایکروویو
  2. ارور  F-17 در مایکروویو
  3. ارور F-11 در ماشین ظرفشویی
  4. ارور F-4 در مایکروویو
  5. ارور F-3  در مایکروویو
  6. ارور F-2 در مایکروویو
  7. ارور F-1 در مایکروویو